MÜZİKHANE 
Müziğin özü, keman tekniğinin püf noktaları, tarihsel bilgiler şimdi Müzikhane’de!
Çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen kurslar ve atölye çalışmaları ile artık Önder neredeyse Müzikhane de orada!
The essence of music, best tips on violin technique, historical information are now at Müzikhane!
With courses and workshops held in various cities, where Önder is now, the Müzikhane is there!


Gelecek MüzİkhaneleR
Müzikhane Bilbao
8-10.8.2022
Müzikhane Essen
15-20.8.2022
Müzikhane Adana
27.9-1.10.2022
Müzikhane Bursa
23.1-25.1.2023
(Son başvuru | Application Deadline 5.1.2023)
Müzikhane’ye başvurmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Her ders bir saattir ve birden çok ders mümkündür. Keman repertuarı başta olmak üzere oda müziği formasyonları, tarihsel bilgili barok müzik performansı ve diğer enstrümanlar için de dersler mümkündür. Dersler dinleyiciye açık olacaktır. Kontenjan sınırı bulunmaktadır. Seyahat ve konaklama katılımcılar tarafından ayarlanır. Başvuru için kendinizi en iyi şekilde temsil ettiğini düşündüğünüz herhangi bir video kaydı gerekmektedir. Video kaydının dosya olarak gönderilmesi tercih edildiği takdirde lütfen office@onderbaloglu.com adresini kullanınız.

Please fill out the form below to apply to the Müzikhane. Each lesson is one hour and multiple lessons are possible. Classes are also possible for chamber music formations, historically informed baroque music performance and other instruments, but especially the violin repertoire. The lessons will be open to the audience. There is a quota limit. Travel and accommodation are arranged by the participants. Any video recording that you think best represents yourself is required for the application. If you prefer to send the video recording as a file, please use office@onderbaloglu.com.
İsim | Name E-Mail Kısa özgeçmiş | Short CV Hangi Müzikhane? | Which Müzikhane Katılmak istediğiniz tarihler | Dates you want to participate Katılmak istediğiniz ders sayısı | Number of lessons Video link
Beni gelecek Müzikhaneler hakkında haberdar et | Let me know about next Müzikhane
Absenden